T&R splet blog o spletnih storitvah. Razgaljamo tehnologijo!

reference spletnih strani
29th November

Tablesorter – jQuery plugin Tablesorter 2.0 – šumniki – nepravilno sortiranje šumnikov čšž – javascript sortiranje tabel

Za vse tiste, ki jQuery Tablesorter 2.0 še ne poznate. Je skripta, ki statični tabeli doda možnost sortiranja. Kako zadevo spraviti v delovanje je jasno napisano v dokumentaciji. Poglejmo si primer iz njihove strani.

Namestitev jQuery Tablesorter dodatka

HTML:
 1. <table id="myTable">
 2.     <th>Last Name</th>
 3.     <th>First Name</th>
 4.     <th>Email</th>
 5.     <th>Due</th>
 6.     <th>Web Site</th>
 7. </tr>
 8. </thead>
 9.     <td>Smith</td>
 10.     <td>John</td>
 11.     <td>jsmith@gmail.com</td>
 12.     <td>$50.00</td>
 13.     <td>http://www.jsmith.com</td>
 14. </tr>
 15.     <td>Bach</td>
 16.     <td>Frank</td>
 17.     <td>fbach@yahoo.com</td>
 18.     <td>$50.00</td>
 19.     <td>http://www.frank.com</td>
 20. </tr>
 21.     <td>Doe</td>
 22.     <td>Jason</td>
 23.     <td>jdoe@hotmail.com</td>
 24.     <td>$100.00</td>
 25.     <td>http://www.jdoe.com</td>
 26. </tr>
 27. </tbody>
 28. </table>

Statični tabeli sedaj dodamo funkcionalnost sortiranju z javascript klicem:

JAVASCRIPT:
 1. jQuery(document).ready(function() { jQuery("#myTable").tablesorter(); });

Nepravilno sortiranje šumnikov

V primeru, da imamo v tabeli nize, ki vsebujejo šumnike jih tablesorter nepravilno sortira, zato skripto malce predelamo in sicer tako, da šumnike Č,Š,Ž,č,š,ž nadomestimo z CZ, DZ, SZ, ZZ. Replace šumnikov lahko naredimo direktno v skripti in sicer v vrstici 424 nadomestimo kodo:

JAVASCRIPT:
 1. $.tableSorter.parsers.generic = {
 2.     id: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''generic'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',
 3.     is: function(s) {
 4.         return true;
 5.     },
 6.     format: function(s) {
 7.         var s = s.toLowerCase();
 8.         s = s.replace("Č", "CZ");
 9.         s = s.replace("Ć", "CZ");
 10.         s = s.replace("Đ", "DZ");
 11.         s = s.replace("Š", "SZ");
 12.         s = s.replace("Ž", "ZZ");
 13.         s = s.replace("č", "cz");
 14.         s = s.replace("ć", "cz");
 15.         s = s.replace("đ", "dz");
 16.         s = s.replace("š", "sz");
 17.         s = s.replace("ž", "zz");
 18.        
 19.         return s;
 20.     },
 21.     sorter: $.tableSorter.sorters.generic
 22. };

Lahko pa defeniramo nov text extraction funkcijo:

JAVASCRIPT:
 1. jQuery(document).ready(function() {
 2.     // call the tablesorter plugin
 3.     jQuery("table").tablesorter({
 4.         // define a custom text extraction function
 5.         textExtraction: function(node) {
 6.             // extract data from markup and return it 
 7.             var s= node.innerHTML;
 8.  
 9.             s = s.replace("Č", "CZ");
 10.             s = s.replace("Ć", "CZ");
 11.             s = s.replace("Đ", "DZ");
 12.             s = s.replace("Š", "SZ");
 13.             s = s.replace("Ž", "ZZ");
 14.             s = s.replace("č", "cz");
 15.             s = s.replace("ć", "cz");
 16.             s = s.replace("đ", "dz");
 17.             s = s.replace("š", "sz");
 18.             s = s.replace("ž", "zz");
 19.  
 20.             return s;
 21.         }
 22.     });
 23. });

Ostale težave - slovenski forumi:

Ostale javascript skripte za sortiranje tabel

Sedaj lahko pri izdelavi spletnih strani oz. v vašem sistemu za urejanje spletnih vsebin (CMS) vključite sortiranje pregledov preko statične HTML tabele brez pomoči PHP modula ali ostalih server-side programskih jezikov.

Deli s skupnostjo:

 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks

Podobni članki:

 1. Javascript – scrolling – jQuery.scrollTo – jQuery.SerialScroll
 2. Javascript koledar – izbira datuma – jQuery date picker
 3. Javascript – fade efekt – jQuery – fadeIn – fadeOut – setTimeout – removeChild
 4. jQuery – traversing – dodatki – javascript frameworks
 5. jQuery each snippet
 6. Textarea defaultValute – Javascript string replace – uidatepicker onClose
 7. Stalno osveževanje del spletne vsebine – ajax jquery.get – javascript setinterval
 8. Javascript search in replace string funkcije
 9. Javascript – delci uporabne kode
 10. PHP funkcije v Javascript jeziku – isset

Dodaj komentar