T&R splet blog o spletnih storitvah. Razgaljamo tehnologijo!

reference spletnih strani
29th November

Tablesorter – jQuery plugin Tablesorter 2.0 – šumniki – nepravilno sortiranje šumnikov čšž – javascript sortiranje tabel

Za vse tiste, ki jQuery Tablesorter 2.0 še ne poznate. Je skripta, ki statični tabeli doda možnost sortiranja. Kako zadevo spraviti v delovanje je jasno napisano v dokumentaciji. Poglejmo si primer iz njihove strani.

Namestitev jQuery Tablesorter dodatka

[html]

Last Name First Name Email Due Web Site
Smith John jsmith@gmail.com $50.00 http://www.jsmith.com
Bach Frank fbach@yahoo.com $50.00 http://www.frank.com
Doe Jason jdoe@hotmail.com $100.00 http://www.jdoe.com

[/html]

Statični tabeli sedaj dodamo funkcionalnost sortiranju z javascript klicem:
[javascript]
jQuery(document).ready(function() { jQuery(“#myTable”).tablesorter(); });
[/javascript]

Nepravilno sortiranje šumnikov

V primeru, da imamo v tabeli nize, ki vsebujejo šumnike jih tablesorter nepravilno sortira, zato skripto malce predelamo in sicer tako, da šumnike Č,Š,Ž,č,š,ž nadomestimo z CZ, DZ, SZ, ZZ. Replace šumnikov lahko naredimo direktno v skripti in sicer v vrstici 424 nadomestimo kodo:
[javascript]
$.tableSorter.parsers.generic = {
id: ””””””””””””””””””””””””””””””””generic””””””””””””””””””””””””””””””””,
is: function(s) {
return true;
},
format: function(s) {
var s = s.toLowerCase();
s = s.replace(“Č”, “CZ”);
s = s.replace(“Ć”, “CZ”);
s = s.replace(“Đ”, “DZ”);
s = s.replace(“Š”, “SZ”);
s = s.replace(“Ž”, “ZZ”);
s = s.replace(“č”, “cz”);
s = s.replace(“ć”, “cz”);
s = s.replace(“đ”, “dz”);
s = s.replace(“š”, “sz”);
s = s.replace(“ž”, “zz”);

return s;
},
sorter: $.tableSorter.sorters.generic
};
[/javascript]

Lahko pa defeniramo nov text extraction funkcijo:
[javascript]
jQuery(document).ready(function() {
// call the tablesorter plugin
jQuery(“table”).tablesorter({
// define a custom text extraction function
textExtraction: function(node) {
// extract data from markup and return it
var s= node.innerHTML;

s = s.replace(“Č”, “CZ”);
s = s.replace(“Ć”, “CZ”);
s = s.replace(“Đ”, “DZ”);
s = s.replace(“Š”, “SZ”);
s = s.replace(“Ž”, “ZZ”);
s = s.replace(“č”, “cz”);
s = s.replace(“ć”, “cz”);
s = s.replace(“đ”, “dz”);
s = s.replace(“š”, “sz”);
s = s.replace(“ž”, “zz”);

return s;
}
});
});
[/javascript]

Ostale težave – slovenski forumi:

Ostale javascript skripte za sortiranje tabel

Sedaj lahko pri izdelavi spletnih strani oz. v vašem sistemu za urejanje spletnih vsebin (CMS) vključite sortiranje pregledov preko statične HTML tabele brez pomoči PHP modula ali ostalih server-side programskih jezikov.


Dodaj komentar

You must be logged in to post a comment.