T&R splet blog o spletnih storitvah. Razgaljamo tehnologijo!

reference spletnih strani
20th October

Stalno osveževanje del spletne vsebine – ajax jquery.get – javascript setinterval

Osveževanje spletne strani s pomočjo javascript-ajax naveze je danes že vsem dobro poznano. Tudi na T&R splet blogu smo o tem že veliko pisali, sedaj pa si poglejmo kratek primer namenjen začetnikom kako na spletni strani osvežimo le košček vsebine s pomočjo jquery ajax get klica ter javascript setInterval funkcije.

S pomočjo javascript setInterval funkcije dosežemo, da se naša vsebina oz. naši rezultati osvežujejo na določnem interval, v našem primeru osveževanje koščka spletne strani poteka na 15 sekund.

[javascript]
jQuery(document).ready(function(){
setInterval(“fetchResults()”, 15000);
});

function fetchResults() {
jQuery.get(“fetchResults.php”, {}, function(data){
jQuery(‘#rightBar’).attr(‘innerHTML’, data);
});
}
[/javascript]

Opis delovanja skripte

Ko je spletna stran naložena, kar zaznamo preko jQuery(document).ready dogodka, nastavimo interval, ki bo klical našo funkcijo za osveževanje rezultatov na vsakih 15 sekund. V naši fetchResult funkcijo nato uporabimo jQuery get klic, ki kreira asinhrono povezavo na našo php skripto, ki vrne nove podatke. Dobljene podatke nato prepišemo v naš div, kjer se nahaja stara vsebina. Tako so podatki posodobljeni.

Optimizacija – hitrost

Stalno osveževanje določene spletne vsebine v prehitrem intervalu zna strežnik z visokim prometom kaj kmalu spraviti na kolena. Zato vam priporočamo, da v PHP skripti uporabite keširanje (začasno shranjevanje) rezultatov v primeru, da izvajate potratne operacije. Idealen pristop pa bi bil s ajax push metodo.


Dodaj komentar

You must be logged in to post a comment.