T&R splet blog o spletnih storitvah. Razgaljamo tehnologijo!

reference spletnih strani
17th April

Textarea defaultValute – Javascript string replace – uidatepicker onClose

Pisal sem že, da sem uporabil jQuery UI Datepicker za prikaz koledarčka. Sedaj je bilo potrebno še dodati funkcijo, ki se izvede ko uporabnik zaključi z izbiro datuma. Poklicana funkcija spremeni tekst iz textarea elementa tako, da poišče prejšnji datum in ga nadomesti s trenutno izbranim datumom.

Najprej definirajmo funkcijo, ki se bo klicala na onClose dogodek pri datePicker komponenti:
[javascript]
jQuery(function($){
$(“#date”).datepicker({
dateFormat: ‘dd.mm.yy’,
onClose: replaceDate
});

$(“#date”).datepicker();
});
[/javascript]

V Javascript funkciji replaceDate nato dobimo novi datum (polje date), preberemo vsebino textarea HTML elementa, nato pa stari datum nadomestimo z novim. Trik tukaj je, da beremo defaultValue vrednost od textarea, ki hrani prvotno nastavljeno vsebino, kar pomeni, da lahko uporabnik večkrat spremeni datum in se bo datum vsakič pravilno nadomestil (replace), saj vedno preberemo prvotno (staro) vsebino, kjer je prisoten star datum katerega vrednost poznamo in ga zato lahko zamenajmo.
[javascript]
function replaceDate() {
var text = document.getElementById(‘text’).defaultValue;
var newDate = document.getElementById(‘date’).value;
var oldDate = ‘20.06.1987’;

document.getElementById(‘text’).value = text.replace(oldDate, newDate);
}
[/javascript]

… namesto, da v funkciji beremo vrednost polja bi lahko generirali anonimno funkcijo, ki bi parameter date funkciji že podala:
[javascript]
onClose: function(date) { replaceDate(date); }
[/javascript]

Oglejte si kako deluje testni primerek.

Dodatne informacije:


1 komentar na “Textarea defaultValute – Javascript string replace – uidatepicker onClose”

  1. Roky je napisal:

    Upam, da je dovolj nazorno pokazano kaj je finta tukaj … (pri nadomestitvi).

Dodaj komentar

You must be logged in to post a comment.